pre Vás a Vašich klientov ponúkame

• veterinárnu pohotovosť
  (v plnom rozsahu poskytovaných činností)

• hospitalizáciu zvierat
  (inkubátor, infuzomat, injektomat, umelá ventilácia, O2)

• hotel pre zvieratá
  (interiérové aj exteriérové ubytovanie)

 
 

 

 

 

   ŠPECIALIZOVANÉ VYŠETRENIA
• hematologické vyšetrenie
• biochemické vyšetrenie krvi a moču 
• cytologické a histologické vyšetrenie
• bakteriologická a mykologická kultivácia
• dermatológia (odtlačok, zoškrab, trichoskopia, biopsia)
• kardiológia (RTG, USG – doppler, EKG, doppler na krvný tlak)
• RTG (natívne, kontrastné GIT, URO, I.V.)
• USG vyšetrenie
• endoskopické vyšetrenia uší, nosa, GIT, URO a dýchacích ciest
• myelografické vyšetrenie miechy
• sprostredkovanie MR vyšetrenia v Banskej Bystrici

 
 

 

   
   

 ŠPECIÁLNE CHIRURGICKÉ VÝKONY
• intravenózna a inhalačná anestézia (isofluran)
• ortopédia (laket-UAP, FCP, koleno-patela, skrížené väzy, DBK)
• traumatológia (mäkká chirurgia, osteosyntézy)
• gynekológia (OVH, pyometra, cisárske rezy)
• GIT (gastrotómia, enterotómia, torzia žalúdka)
• URO (cystotómia, uretrotómia, uretrostómia)
• onkochirurgia, odstraňovanie análnych žliaz
• chirurgia ocí a uší (resekcia, ablácia zvukovodu)
• stomatológia (extrakcie, plombovanie kompozitom)

Po stanovení diagnózy a zvolení vhodnej terapie
odosielame pacientov spät referujúcemu veterinárnemu lekárovi na medikáciu.

 
       
 

 

 

 

 

RefPrac 02

ButonDole01

ButonDole02

ButonDole03