Vybavenie

 

fotka015

Vysokofrekvenčný röntgenový prístroj RTG Orange 1040 HF

s digitalizáciu Fire CR+40 Vet zabezpečujú vysokú kvalitu obrazu aj pri minimálnom ožiarení tela zvieraťa.Digitalizácia umožňuje zväčšovanie obrazu pre zobrazenie detailov ako aj elektronické odosielanie snímok pre účely odbornej konzultácie.

S prístrojom vykonávame tak natívne snímkovanie ako aj kontrastné zobrazovanie s použitím kontrastnej látky. Kontrastné zobrazovanie slúži napríklad na zistenie priechodnosti žalúdočno-črevného traktu, zobrazovanie močových ciest, či zobrazenie miechového kanála pri myelografii.

V prípade potreby detailnejšieho alebo jemnejšieho zobrazenia vieme sprostredkovať vyšetrenie magnetickou rezonanciou v Banskej Bystrici.

RTGdigi
sonoscape


Ultrasonografický prístroj USG Echo Blaster 128
s multifrekvečnou konvexnou sondou slúži na ultrazvukové vyšetrenie psov.

Ultrasonografický prístroj USG Sonoscape A6V s multifrekvenčnou  mikrokonvexnou sondou slúži na ultrazvukové vyšetrenie mačiek.

Prístroje slúžia na zobrazovanie vnútorných orgánov v hrudnej, brušnej a panvovej dutine alebo na zisťovanie gravidity zvieraťa, či počtu plodov gravidného zvieraťa.

fotka028
fotka018


Ultrasonografický prístroj USG Mindray DC N3Vet
s dopplerom slúži na kardiosonografické vyšetrenie srdca. Prístrojom sa posudzuje správnosť srdcovej činnosti, merajú sa veľkostné a tvarové pomery srdca a zisťujú sa vrodené či získané srdcové vady.

Pre vyšetrenie elektromechaniky srdca používame šesť zvodový elektrokardiografický prístroj EKG BTL 08-SD s priamym prepojením na počítač, ktorý pomáha vyhodnocovať namerané hodnoty a slúži na archiváciu výsledkov vyšetrení pre ich porovnávanie s ďalšími vyšetreniami, pre účely hodnotenia vývoja srdcového ochorenia.

fotka029

flexi

Flexibilné endoskopické prístroje Olympus slúžia na vyšetrenie pažeráku, žalúdka a dvanástnika (Gastroskop 8 mm), priedušnice a priedušiek (Bronchoskop 4 mm) alebo hrubého čreva zvieraťa (Kolonoskop 9,8 mm). Rigidný endoskop Olympus slúži na vyšetrenie nosových dutín, zvukovodov alebo močovej rúry.rigid
mikroskop


Klinika disponuje aj ďalšími zobrazovacími prístrojmi ako mikroskop na cytologické či histologické vyšetrenia, laryngoskop na vyšetrenie hltanu a hrtanu, otoskop na vyšetrenie zvukovodov, oftalmoskop na vyšetrenie očí, woodova lampa na detekciu plesňových ochorení využitím fluorescenčných javov.

fotka030

fotka017

Inhalačný anestéziologický prístroj na bezpečnú a spoľahlivú anestéziu zvierat. Prístroj využívame najmä pri zvieratách s horšími výsledkami anestéziologického vyšetrenia či vyšším perioperačným rizikom. K zvýšeniu bezpečnosti anestézie či hospitalizácie zvierat slúži aj umelá ventilácia s koncentrátorom kyslíka či monitoring ich životných funkcií.

fotka031
 

 

 
hfs100

Ďalšími nepostrádateľnými prístrojmi používanými pri chirurgických výkonoch je elektrochirurgický prístroj, ktorý umožňuje operovať s minimálnymi stratami krvi, operačný mikroskop využívaný pri mikrochirurgii, či chirurgická odsávačka pre operácie v dutinách.

odsavacka
ZubUltrazvuk

Na odstraňovanie zubného kameňa používame piezoelektrický ultrazvukový prístroj Woodpecker UDS- L, ktorý používa na tvorbu kmitu piezoelektrický jav a preto pri odstraňovaní zubného kameňa nepoškodzuje zubnú sklovinu. Ako prevenciu rýchlej tvorby nového zubného kameňa zubnú sklovinu následne leštíme s použitím nízkootáčkového mikromotora.

fotka016

ButonDole01

ButonDole02

ButonDole03